O Firmie Usługi Partnerzy Impressum Kontakt

Nasza misja

Celem naszej współpracy jest stworzenie atrakcyjnej oferty zarządzania wierzytelnościami na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku. Gwarancją profesjonalizmu naszej oferty jest synergia wieloletnich doświadczeń oraz osiągane dotychczas sukcesy obydwu przedsiębiorstw. Nasze inwestycje realizujemy we współpracy z renomowanymi na świecie inwestorami co gwarantuje pełne zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Dowiedz się więcej...

Nasze usługi

1. Zakup wierzytelności

  • zakup wierzytelności bieżących zagrożonych i straconych przy zachowaniu indywidualnej wyceny wartości danego pakietu, profesjonalne odzyskiwanie i zarządzanie aktywami zabezpieczeń

2. Posiadamy fundusz sekurytyzacyjny pracujący na potrzeby naszych Klientów

3. Sekurytyzacja

  • w kooperacji z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych proponujemy tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych

4. Zarządzanie wierzytelnościami

  • windykacja należności
  • sądowa i pozasądowa procedura windykacji
  • monitorowanie i zarządzanie procesem spłat należności
  • sporządzanie indywidualnych i analitycznych raportów prowadzonych działań