O Firmie Usługi Partnerzy Impressum Kontakt

Nasza misja

Celem naszej współpracy jest stworzenie atrakcyjnej oferty zarządzania wierzytelnościami na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku. Gwarancją profesjonalizmu naszej oferty jest synergia wieloletnich doświadczeń oraz osiągane dotychczas sukcesy obydwu przedsiębiorstw. Nasze inwestycje realizujemy we współpracy z renomowanymi na świecie inwestorami co gwarantuje pełne zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Dowiedz się więcej...

Impressum

Odpowiedzialność za zawartość tej strony ponosi:

Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o.
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
Polska

reprezentowany przez Zarząd w składzie: Prezes Jakub Kostecki

Telefon: 71 78 50 400
Telefax: 71 78 50 444

http://www.kaam.pl
info@kaam.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000253110
NIP: 895-18-51-003
REGON: 020232539

Kapitał założycielski 460 000 zł wpłacony w całości

© Copyrights

Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o.
Wrocław, 2006

Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Treść

Autor zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Stąd też, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania jakiejkolwiek z dostarczonych informacji, w tym jakiejkolwiek informacji, która jest niepełna lub błędna, zostaną odrzucone. Żadna z ofert nie jest wiążąca. Części stron lub pełna publikacja, w tym wszystkie oferty oraz informacje, mogą być rozszerzane, zmieniane, w całości lub części usuwane przez autora bez osobnej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść, do której odnośnik lub link znajduje się na jego stronie - chyba, że wie on o niedozwolonej treści i był w stanie zapobiec przeglądaniu ich przez osoby odwiedzające jego stronę. Jeżeli w następstwie wykorzystania zawartych tam informacji powstaną jakiekolwiek szkody, odpowiedzialność za nie ponosi jedynie autor takich stron, a nie osoba, która na swojej stronie umieściła link do takich stron. Ponadto, autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forum dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych dostępnych na jego stronie.

3. Prawa autorskie

Autor nie zamierzał wykorzystać w publikacji jakichkolwiek materiałów objętych prawami autorskimi lub, jeśli nie było to możliwe, zamierzał wskazać prawa autorskie danego obiektu. Wszelki materiał utworzony przez autora jest objęty prawami autorskimi. Bez zgody autora, zabronione jest powielanie lub wykorzystanie takich obiektów jak diagramy, dźwięki lub tekst w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach.

4. Polityka ochrony prywatności

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzania prywatnych lub służbowych danych (adres emailowy, imię i nazwisko, adres), skorzystanie z niej jest dobrowolne. Dozwolone jest wykorzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług - w zakresie, w jakim jest to możliwe pod względem technicznym i uzasadnione - bez podania jakichkolwiek danych osobowych lub podając anonimowe dane lub pseudonim/przezwisko. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów emailowych w celach marketingowych jest zabronione. Osoby przesyłające spamy zostaną ukarane.

5. Prawomocność niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności stanowi część publikacji internetowej, z której zostali Państwo przekierowani. Jeżeli części lub pojedyncze terminy niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.